מחיקת רישום פלילי

מחיקת רישום פלילי תיקים סגורים: פנה אלי בחור צעיר שבקש למחוק את כל התיקים הסגורים ברישומו הפלילי. בשלושה תיקים בקשתי לשנות עילת סגירה ולסגור אותם מחוסר אשמה לאחר מספר שנים ואכן לבקשתי הם נסגרו על ידי הגורמים השונים וכך נמחקו מהרישום. וחמישה תיקים נוספים נמחקו מרישומו הפלילי על ידי המשטרה . בזכות הטיפול המסור והעקבי שלי הבחור הצעיר מחזיק כיום דף חלק ללא זכר לרישומים פליליים של שמונה תיקים.

כתיבת תגובה