בלוג

מחיקת רישום משטרתי

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה) התשס"ט – 2009 קובעות אמות מידה למחיקת הרישום המשטרתי. הגשת בקשה למחיקת הרישום המשטרתי בחשד

להמשך קריאה

מחיקת רישום פלילי

הרישום הפלילי ימחק מהמרשם הפלילי רק לאחר תקופת התיישנות העבירה (כל הרשעה והתיישנותה) ועוד תקופת מחיקה של 10 שנים לבגיר ותקופות מחיקה קצרות יותר לקטין

להמשך קריאה