טיפים

dashboard-level

בחלוף 4 חודשים ממועד ביצוע העבירה ועד מועד ההודעה – חלה על העבירה המצולמת התישנות ולא ניתן להעמיד את מבצע העבירה לדין.
במידה ומדובר ברכב ליסינג/חברה- תקופת ההתיישנות היא –שנה. 
( סעיף 225א (א1)+(1) לחוק סדר הדין הפלילי). 

כיצד מסבים דו"ח מנהג לנהג? 
על נהג הרכב לפנות באמצעות מכתב ולצרף את המסמכים הבאים:

1. צילום מהדו"ח. 
2. צילום רישיון נהיגה של הנהג אליו מסבים הדו"ח.
3. מכתב חתום ע"י מקבל הדו"ח.בו הוא מציין כי הוא מבקש להעביר את רישום העבירה על שם הנהג בפועל. 
יש לצרף תצהיר הנהג אשר נהג ברכב בפועל המצהיר שהוא אכן נהג ברכב.

דוגמא למכתב:

לכבוד 

מפנ"א (מרכז לפניות נהגים)
ת.ד 120 פתח תקוה 
מיקוד 49100

 

אני שם______________________ הבעלים הרשום ברישיון הרכב מס'_____________ פונה

בבקשה להסבת דו"ח זה שפרטיו רשומים מטה לנהג הרכב בפועל.

הסבת דו"ח על שם:

 

שם______________________________________________________


ת.ז._____________________________


כתובת____________________________________________________


דו"ח מס'___________________________________________________


טלפון_____________________________________________________


אני מצהיר/ה כי בתאריך________________רכב מס'___________________היה ברשותי , אני נהגתי בו.
מבקש/ת שתעבירו דו"ח זה על שמי


תאריך_____________


חתימה_______________

בקשה לביטול דוח על עבירת תנועה יש להגיש בנסיבות אלה:

*   לא נעברה עבירת תנועה .

*   טעות מהותית בפרטי מבצע עבירת התנועה .

*   אין עניין לציבור בהמשך  ההליכים.

*   דוח התנועה כתוב בכתב יד בלתי קריא ו/או לא ברור.

בקשה להמיר הדוח באזהרה יש להגיש בנסיבות אלה:

* מדובר בעבירה קלה המופיעה ברשימת המשטרה כעבירה שניתן להמירה באזהרה* 
לנהג עובר העבירה לא נרשמו עבירות תנועה במשך 5 שנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית ויש לו ותק נהיגה של 7 שנים לפחות  בארץ  את הבקשה  יש לשלוח למפנ"א.  

מרכז פניות נהגים ארצי ת.ד 120 פתח תקוה מיקוד 49100  טלפון *9666

אל תתעלם ממנו ותמשיך בדרכך. תעצור ותנהג בנימוס כי אחרת אתה עלול להסתבך בעבירות נוספות כמו אי ציות להוראת שוטר, הכשלת שוטר בתפקיד ועוד. אם השוטר טעה בפרטי הדו"ח, אל תתקן אותו יתכן והדבר ישרת אותך בעתיד. ישנה חשיבות רבה לתגובתך במעמד קבלת הדו"ח או במעמד ביצוע העבירה לכן אל תודה בפני השוטר ואם הנך סבור שאתה לא אשם תאמר זאת לשוטר ותוודא שהוא ירשום את דבריך כלשונם. אל תתנצל, תצטער או תאמר כי זו עבירה ראשונה שלך, דברים אלה נחשבים כהודאה בעבירה המיוחסת לך. בתום כתיבת הדו"ח או הודעתך (במקרה של תאונת דרכים) אל תחתום מיד!! תקרא את הדברים ותוודא שאכן הם נאמרו על ידך , ורק אחר כך תחתום.

מומלץ שלא לסרב לבדיקה. בעיני החוק סירובך – הוא כמי שנהג בשכרות. אף נשיפות קצרות וחלשות בניגוד להנחיית השוטר דינן כסירוב להיבדק (אלא אם כן יש לנבדק בעיה רפואית מוכחת). התבקשת לעבור בדיקת מאפיינים, לא שתית כלל ואתה בטוח שאתה לא שיכור ברמת וודאות מוחלטת, תציע לעבור בדיקת נשיפה או בדיקת דם ותוודא שבקשתך אכן נרשמה. בקשתך תעמוד לזכותך במשפט. אם אינך שיכור, נכשלת בבדיקת נשיפה ולא לקחו ממך דגימת דם, גש מיד לבית חולים סמוך תבקש לבצע בדיקת דם פרטית (בעלות של כ-184 ₪) לגילוי רמת האלכוהול בדם. תוצאות הבדיקה עשויות לסייע לך בעת המשפט (זכור! הכשלת בדיקת נשיפה כמוה כסירוב לנשוף = נהיגה בשכרות) .

בתאונת דרכים ללא נפגעים – עליך להזיז את רכבך כדי לא להפריע לתנועה תקינה ולהחליף פרטים.
אם הצד השני מסרב, צלם את הנזקים שנגרמו לשני הרכבים , רשום את מספר הרכב המעורב וגש להתלונן במשטרה .
מומלץ לצלם את שני הרכבים בכל מקרה כדי למנוע בעתיד "ניפוח" נזק שלא לצורך.

בתאונת דרכים עם נפגעים – ההוראה היא לא להזיז את כלי הרכב, אל תברח ממקום התאונה. 
תבדוק אם ישנם נפגעים הזעק למקום את שירותי ההצלה ותמתין עד לבואם (אחרת תואשם בהפקרה). 
מסור פרטיך האישיים לשוטר ולמעורבים.  תבדוק אם היו במקום עדים ותיקח את פרטיהם .
 צלם את מקום התאונה, את הצומת, רמזורים, תמרורים, את נזקי כלי הרכב וכל אשר עשוי לסייע לך במשפט.

אם נתפסת ע"י הממל"ז  (אקדח לייזר) -עליך להביט על הצג של המכשיר כדי לראות במו עיניך את המהירות בה נתפסת נוהג.  עליך לוודא שהשוטר רושם הדוח הפחית מהמהירות בה נתפסת 5 קמ"ש. 
בנוסף עליך לתעד את איזור נסיעתך כמו רמזורים, תמרורים , דרך , עומס הרכבים על הכביש וכל מה שהנך סבור שיועיל לך בעתיד בעת המשפט. המרחק בין מכשיר הממל"ז  לבין רכבך אמור להיות עד300  מטר. מעבר לכך המדידה פסולה.

המהירות תועדה על ידי מצלמה והדוח  נשלח אליך בדואר?
עליך לבדוק  האם הפרטים המופיעים בדוח שייכים לך (כגון: מס' רישוי הרכב, סוג הרכב) ,
ולבדוק שאכן אתה הוא שנסעת במקום העבירה, מאחר ואם אדם אחר נהג ברכב יהיה צורך בהסבת  הדוח לאחר.

בנוסף, עליך לבדוק את  משך הזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה ועד למועד ההודעה. 
בחלוף 4 חודשים חלה על העבירה התישנות כך שלא ניתן להעמיד את מבצע העבירה לדין.

לחשוד בעבירה פלילית מוקנית על פי חוק זכות השתיקה. בעניין זה קיימת דילמה מתי לשמור על זכות שתיקה מוחלטת ומתי למסור גרסה.
הדילמה היא בין מסירת הגרסה העלולה להזיק, במקרה והיא עומדת בניגוד לראיות הנמצאות בתיק, לבין הנזק העלול להיגרם בזכות השתיקה כאשר אי שיתוף הפעולה מצד החשוד עלול לגרום להארכת ימי מעצר.  
לכן יש לשקול בכל מקרה ונסיבותיו הספציפיות, וזה המקום להיוועץ בעורך דין .

כאשר אדם נעצר או  מעוכב או זומן לחקירה והוא  נחקר תחת אזהרה בגין חשד זה או אחר  עומדת לו הזכות להיוועץ בעורך דין טרם חקירתו ומסירת גרסתו בחשדות המועלים נגדו. 
בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון (הלכת יששכרוב), במידה ונגבתה הודעה מחשוד בעבירה ולא ניתנה לו האפשרות להיוועץ בעורך דין, הודעתו במשטרה עשויה להיפסל.

camera-20

*כל האמור כאן, בעמודי ה"טיפים" הינו חומר העשרה בלבד ואינו מהווה תחליף או ייעוץ משפטי מקצועי.