ייפוי כח מתמשך

בעבר הצטרכו מקורביו של הנזקק להפסיד ימי עבודה ,להגיע לבתי המשפט ,להגיש בקשות למינוי אפוטרופוס לגוף לרכוש ,להוציא צווים כדי למשוך כספים מחשבון הנזקק כדי לטפל בו.

היום הכל נרשם במסמך מחייב אחד כאשר עורכו קובע מי יטפל בו ומי ינהל את ענייניו. 

באמצעות מסמך משפטי זה האדם בעודו בחיים וכשהינו צלול בדעתו קובע מי האיש שידאג לו בערוב ימיו . ידאג לענייניו האישיים ,הרכושיים , מי יוכל להוציא כסף מחשבונותיו כדי לסעוד אותו . האדם קובע בעודו בחיים וצלול  האם ישימו אותו במוסד סיעודי? באילו מצבים? ואם כן מי ידאג לו שם , לאיזה סוג או רמת מוסד. האם ישכרו לו מטפל שיסייע לו ? הכל כאמור מפורט במסמך זה.

המסמך נערך על ידי עורך דין שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי ובתום עריכתו הוא מופקד במשרד האפוטרופוס עד שתגיע העת להשתמש בו לפי התנאים שיקבעו במסמך.

 

ייפוי כח מתמשך

מסמך זה אינו שייך לגיל המבקש מאחר ואיש אינו יודע מה ילד יום.

מסמך זה מומלץ מאוד למי שמבקש לקבוע מי האנשים שידאגו לו כשיהיה זקוק לכך.

הריני עורכת דין המוסמכת ממשרד המשפטים /האפוטרופוס הכללי.

אשמח לסייע למי שמבקש לערוך מסמך חשוב זה

ויפה שעה אחת קודם !!!