המרשם הפלילי

משטרת ישראל מנהלת על פי חוק שני מאגרי מידע אודות הליכים פליליים המהווים את המרשם הפלילי.

הרישום הפלילי:

רישום זה מכיל רישומים אודות הרשעות ועונשים של בתי משפט ובתי הדין בפלילים בשל עבירות מסוג פשעים ועוונות, צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה, צווים לביצוע שירות לתועלת הציבור (אף אם ניתנו ללא הרשעה), קביעות שהנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או אינו בר עונשין, החלטות בית משפט לנוער לגבי קטינים שנקבע כי ביצעו עבירה פלילית ועוד.

המרשם הפלילי

הרישום המשטרתי:

רישום זה מכיל רישומים פנימיים של המשטרה כגון : חקירות ומשפטים תלויים ועומדים (תיקי מב"ד = ממתין לבירור דין), תיקי חקירה שנסגרו מהעדר עניין לציבור או חוסר ראיות ועוד. על תיקי מב"ד  ותיקים סגורים המשטרה תמסור מידע לגופים מסויימים הרשומים בחוק.

הגישה למרשם הפלילי:

* שני מאגרי המידע הללו חסויים, והגישה אליהם והתנאים למסירת מידע מתוכם מוסדרים מפורשות בחוק.
* מעסיקים רבים (שלא מורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי) מנצלים לרעה את זכאותו של כל אדם לעיין במידע שבמרשם הפלילי הנוגע לו, דורשים ממועמדים לעבודה להציג בפניהם את המידע הזה כתנאי לבחינת העסקתם. מידע זה מהמרשם הפלילי אשר מובא בפני מעסיקים, שלא כדין, אודות המועמד, עלול לפגוע בסיכוייו להתקבל לעבודה.

הרישום הפלילי מכתים את שמו של המורשע בפלילים בתווית עבריינית לאורך שנים רבות, והוא עלול להגביל בקבלת ויזה למדינות בחו"ל, ולסכל הליכי אימוץ.

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים מצביע על דרכים למחיקת הרישום הפלילי ו/או המשטרתי ובהתקיים התנאים שבחוק ניתן להסיר את העננה אשר מלווה את האזרח שמעד ומעיבה על חייו.

פנייה לעו"ד פלילית ומנוסה תסייע לך להגיע לתוצאות המבוקשות.

לייעוץ חינם והשארת פרטים נא לחצו כאן