מחיקת רישום משטרתי

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה) התשס"ט – 2009 קובעות אמות מידה למחיקת הרישום המשטרתי.

הגשת בקשה למחיקת הרישום המשטרתי בחשד לביצוע עבירות שאינן פשע בחלוף תקופות אלו:
חשד לביצוע על ידי בגיר – חלפו 5 שנים מיום האירוע.
חשד לביצוע על ידי קטין – חלפו 3 שנים מיום האירוע.

ביטול רישום משטרתי שנפתח בגין חשד לעבירות פשע:
חשד לביצוע על ידי בגיר – חלפו 7 שנים.
חשד לביצוע על ידי קטין – חלפו 5 שנים .

 

אמות המידה לביטול רישום משטרתי:
חומרת העבירה המיוחסת , חומרת הפגיעה, היקף הפגיעה ( האם הפגיעה היתה ברכוש פרטי או ציבורי, קיום רישומי נוספים, האם היו ביטולים קודמים, מהן הנסיבות האישיות ועוד.

ביטול אוטומטי של הרישום המשטרתי על ידי המשטרה יהיה רק בעבירות שאינן עבירות פשע בחלוף תקופות אלו:
חשד לביצוע על ידי בגיר – חלוף 7 שנים מיום האירוע.
חשד לביצוע על ידי קטין – חלוף 5 שנים מיום האירוע.

ישנן עבירות מסוג עוון שלא ניתן לגביהן ביטול אוטומטי גם בחלוף התקופה כגון: עבירות מין, עבירות על חוק הכניסה לישראל, עבירות על חוק ניירות ערך, עבירות ביטחון ועוד.

כאן המקום להדגיש כי ההצלחה במחיקת הרישום המשטרתי תלויה בעו"ד פלילית מנוסה , אשר ידע לנמק מקצועית את הבקשה ויפעל במישורים מקצועיים נוספים בהתנהלות מול משטרת ישראל.

לייעוץ חינם והשארת פרטים נא לחצו כאן