מחיקת רישום פלילי

הרישום הפלילי ימחק מהמרשם הפלילי רק לאחר תקופת התיישנות העבירה (כל הרשעה והתיישנותה) ועוד תקופת מחיקה של 10 שנים לבגיר ותקופות מחיקה קצרות יותר לקטין .

תקופת התיישנות של הרישום הפלילי:

כל עוד לא התיישנה ההרשעה, זכאים גופים רבים לקבל מידע אודותיה.
תקופת ההתיישנות היא 7 שנים ועוד תקופת המאסר עד ריצוי מאסר של שנה, על תקופות מאסר ממושכות חלה תקופת התיישנות אחרת.
ישנן עבירות חמורות שלדידן לא חלה תקופות התיישנות ומחיקה. עבירה שהתיישנה אין צורך להזכירה .

 

תקופת מחיקה של הרישום הפלילי:

בתום תקופת ההתיישנות מתחילה "לרוץ" תקופת מחיקה של 10 שנים, אשר במהלכה מצטמצמים מספר הגופים שזכאים לקבל מידע אודות ההרשעה.

משחלפה תקופת המחיקה (כלומר חלפו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה, ולא יימסר מידע עליה אלא למספר מצומצם מאוד של גופים המנויים בחוק, בין היתר – משטרת ישראל, צה"ל, שב"כ, הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, והועדה למינוי שופטים.

חשוב לציין!!
רישום העבירה שנמחקה יופיע על גבי פלט המרשם הפלילי שיוציא האזרח , הרישום אינו נמחק מהפלט פיזית אך כאמור אין להתחשב בו והאדם שהורשע בעבירה שנמחקה אינו צריך להזכירה.

קיצור תקופות ההתיישנות / תקופת המחיקה

קיצור התקופות אפשרית רק על ידי הגשת בקשה לקיצור תקופת ההתיישנות ו/או המחיקה לכבוד נשיא המדינה. בקשה זו אמורה להיות מנומקת ומנוסחת היטב בלווית המסמכים הדרושים כדי שתניב את התוצאות הדרושות.

זאת לדעת , מחיקת הרישום הפלילי על ידי קיצור התקופות תפתח בפניך דלתות שהיו סגורות בפניך עד עתה.
פנייתך לעו"ד פלילית ומנוסה , אשר תפעל ותגיש את הבקשה מנוסחת ומנומקת היטב , היא אשר תסייע לך להגיע לתוצאה הדרושה.

לייעוץ חינם והשארת פרטים נא לחצו כאן