רישום משטרתי

הרישום המשטרתי מכיל מידע על תיקים סגורים, למעט תיקים שנסגרו בעילות של "חוסר אשמה פלילית" ו- "עבריין לא נודע", ומידע על תיקים פתוחים הממתינים לבירור דין (תיקי מב"ד).
תיקי מב"ד הינם תיקי חקירה שטרם נסגרו, או תיקי חקירה שהוגשו בגינם כתבי אישום, אך טרם נפלה הכרעה בבית המשפט.

השלכות העיון ברישום המשטרתי :

  • המידע ברישום המשטרתי הינו רגיש וחסוי, והגישה אליו היא רק על פי חוק, ולצורך מילוי תפקיד בלבד. מסירת מידע זה או קבלתו, שלא על פי חוק, מהווה עבירה פלילית. ברישום המשטרתי אודות תיקים פתוחים וסגורים רשאים לעיין , ללא הסכמת האזרח וללא ידיעתו, שורה של גורמים כגון: היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, משטרת ישראל, שב"כ, משטרה צבאית, מחלקת ביטחון שדה של צה"ל, המחלקה לחקירות שוטרים, שירות המבחן ועוד.
  • בפתיחת חקירה כנגד אזרח, באופן אוטומטי, בוחנים חוקריו את תיקיו הפתוחים ו/או הסגורים אשר רשומים ברישום המשטרתי. הדבר מוביל ,לעיתים , לגיבוש עמדה כלפי האזרח הנחקר למרות קיומה של חזקת החפות ביחס לאותם תיקים.
  • הרישום המשטרתי עלול לפגוע בתעסוקת אותו אזרח ובמיוחד בתפקידים רגישים. לדוג': לצורך רישום להתמחות בלשכת עורכי הדין ואישור הלשכה לקבלתו כחבר בלשכה יש צורך בהסכמת המועמד לבדיקת הרישום הפלילי שלו ובהצהרתו לגבי העדר/ קיום תיקים פלילים כנגדו .
  • לעיתים זכותו של כל אזרח לקבל אודות עצמו מידע מהרישום המשטרתי מנוצלת לרעה על ידי מעסיקים פוטנציאליים. הללו דורשים, שלא כדין, את הסכמתו לעיין במידע. כאשר האזרח מסרב למסור למעסיק את המידע הרגיש , המעסיק הפוטנציאלי מוצא אמתלה זו או אחרת לאי העסקתו .
  • הרישום המשטרתי מעמיד אם כן את האזרח בעמדת נחיתות מסויימת מול אותם אנשים שאין להם רישום משטרתי. הדבר יוצר מצב כי חשדות שמעולם לא הוכחו, מלוות אותו ועלולות לפגוע בו, במהלך כל חייו.

עילות הסגירה של תיקי חקירה והשפעתן:
חוסר אשמה – תיק שנסגר בעילה זו , נמחק רישומו כליל מרישומי המשטרה.
העדר ראיות מספיקות – תיק שנסגר בעילה זו נותר ברישומי המשטרה ומשאיר ספק בחפותו של החשוד.
חוסר עניין לציבור – תיק שנסגר בעילה זו נותר ברישומי המשטרה ופירוש עילת הסגירה – היו ראיות כנגד האיש אך לא הוגש כתב אישום בשל חוסר עניין לציבור להשקיע משאבים בניהול התיק .בעילה זו נסגרים בדרך כלל תיקים שנפתחו בגין עבירות קלות.

כאשר יש לך רישום משטרתי של תיקים סגורים ,תועיל לך מאוד פנייה לעו"ד פלילית מנוסה אשר יעיין בחומר החקירה וישאף לסגור את התיק בעילה שלא תותיר רישומה במרשם הפלילי שלך.

לייעוץ חינם והשארת פרטים נא לחצו כאן